Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/azevahu1/public_html/albaprevent.hu/webshop/system/database/mysql.php on line 6
Leírás a leesés elleni védelemhez
Kategóriák
Kiemelt termékek

Leírás a leesés elleni védelemhez

Leírás a leesés elleni védelemhez

A CADO egyéni védőeszközök szakszerű használat esetén védelmet biztosítanak a szintkülönbségből adódó veszélyek (leesés magasból, vagy beesés mélybe) ellen. Zuhanásgátló rendszerek célja:

- leesés előzetes megakadályozása, biztonságos csatlakozás a rögzítési ponthoz,

- bekövetkezett zuhanás minél rövidebb távon minél kisebb energiaátadással (megtartási rántás maximum 6 KN) történő megállítása,

- zuhanás után a bajbajutott megfelelő testhelyzetben tartása a mentésig.

A munkavégzés helye alatt szükséges szabad eséstér meghatározása:

a fix kikötési pont elhelyezésétől , a munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során a védőeszközt használó ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak. A minimális szabad eséstér kiszámításához az alábbi adatokat kell figyelembe venni:

 

   

A) a fix kikötési pont elhelyezése, az esés nagyságát csökkentendő az előírás szerint a használó felett kell lennie, megelőzve ezzel, hogy a leesés ellen védő eszköz a testheveder bekötési pontja alá kerüljön.

B) a kötéllel ellátott energiaelnyelő hossza az összekötő elemekkel, karabinerekkel együtt: a szabvány szerint legfeljebb 2 méter lehet.

C) energianyelő nyúlása a varratok felszakadása után: maximum 1,2 méter lehet.

D) a testhevederzet bekötési pontja a szabványban meghatározott átlagtáolság 1,5 méter, ehhez célszerű még hozzáadni 20 centimétert, mely a testheveder bekötési pontjának elmozdulása a megtartási rántást követően. Összesen 1,7 méter. Ha a használt testheveder hátsó bekötési pontjának van hosszabító toldaléka, erre rá kell számolni még 30 centimétert.

E) az esés megtartása után a talajtól való biztonsági távolság: 1 méter.

Amennyiben a használt rendszernek vezérelt típusú zuhanásgátló is része, akkor számítani kell az eszköz - szabványban 1 méternél rövidebbnek előírt - fékútjára, valamint a hajlékony rögzített vezeték meghatározott (kb. 5 % körüli) mértékű nyúlására is. Tehát ilyen rendszerek alkalmazása esetén minél hosszabb a munkavégző személy felett lévő kötél, annál nagyobb szabad esésteret kell biztosítani a felhasználó alatt. A pontos távolságot a védőeszköz használati utasítása tartalmazza. 

A testhevederzet felvétele

 

A hevederzet használata előtt zuhanás veszélye nélküli, biztonságos körülmények közötti felfüggesztési próbát kell végezni, ahol szükséges arról megbizonyosodni, hogy a testhevederzet mérete megfelelően van beállítva a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

 

12 pont a magasból történő zuhanás ellen védő rendszerek használatához

 

1) Zuhanásgátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhat.

2) A magasból történő zuhanás elleni védőeszköz egyszemélyes felszerelés csak egy ember biztosítását látja el.

3) A munkát végzőnek minden egyes használat előtt alaposan át kell nézni a felszerelés összes elemét:

- ellenőrizni kell, hogy minden alkotórésze helyesen működik-e, kompatibilis-e egymással, valamint megfelel-e az érvényes vonatkozó szabványoknak – amennyiben bármilyen probléma merül fel valamely alkatrész állapotával kapcsolatban (pl. mechanikai-, vegyi-, hőhatás által okozott sérülés, elhasználódás, korrózió, kopás esetén), a teljes felszerelést azonnal ki kell vonni a használatból, és bevizsgálásra kell küldeni.

- tilos olyan védőrendszer alkalmazása, amelyben a felszerelés elemei egymás működését zavarják.

4) A zuhanásgátló rendszer minimum 15kN statikus teherbírású, fix kikötési pontjának a használó felett kell lennie olyan módon kialakítva, hogy szándékos beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása.

5) A munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező a tájékoztatóban meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak.

6) A munkavégző személy vízszintes irányú elmozdulása esetén az őt biztosító állandó rögzítési pontú munkakötél függőleges iránytól való elhajlása maximum 45o lehet.

7) Kötélpályán történő munkavégzés esetén két, egymástól függetlenül rögzített rendszert kell használni: egyiket a közlekedéshez és helyzetbeállításhoz, másikat az esetlegesen bekövetkező zuhanás megállításához.

8) FIGYELEM FONTOS!

A zuhanás elleni egyéni védőfelszerelést az első használatba vételtől számított minden 12. hónap után, a használatból kivonva, egy notifikált szervezet vagy a gyártó által végzett, szabványnak megfelelő időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni; meghatározott idő (5 év) elteltével ki kell vonni a használatból és a vonatkozó előírások szerint részletes gyártói felülvizsgálatra kell küldeni vagy meg kell semmisíteni.

9) A felszerelés bármilyen javítását, illetve a részletes gyártói felülvizsgálatot csak a gyártó vagy az általa meghatalmazott képviselő személy, szervezet végezheti.

10) A védőeszköz csak kitöltött, vezetett felülvizsgálati adatlap megléte esetén használható, mely adatlapot a magyar nyelvű tájékoztató tartalmazza a védőfelszerelésre vonatkozó azonosító, használati, karbantartási, vizsgálati utasításokkal és adatokkal együtt. A védő-eszközön kötelezően feltüntetésre kerülő magyar nyelvű jelölések és információk elengedhetet-lenek az előírásnak megfelelő, biztonságos munkavégzéshez.

11) Használat közben bekövetkezett zuhanás után a leesés ellen védő terméket azonnal ki kell vonni a használatból és le kell selejtezni. A felhasználónak a védőeszközre vonatkozó minden említésre méltó eseményt dokumentálnia szükséges.

12) Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni.

 

 

Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.
Készítette: OpenCart Magyarország
Alba Prevent Webáruház © 2024